Haber Ve Duyurular
Açıköğretim

Açıköğretim Tarihçesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ülkemizde uzaktan eğitim modeli ile yükseköğretim yapan ilk kurumdur.1982 yılında İktisat ve İş İdaresi programları ile eğitime başlayan Açıköğretim Fakültesi, 1993 yılından itibaren yeni programlarla eğitimini sürdürmeye devam ederken bu fakülte bünyesinde İktisat ve İş İdaresi Bölümleri de İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi şeklinde yeniden aypılandı. Bugün uzaktan öğretim yapan fakültenin toplam öğrenci sayısı 600bini bulmaktadır. AÖF’nin 5 lisans 17 önlisans bölümü bulunmaktadır.
Açıköğretim Nedir
AÇIKÖĞRETİM
Açıköğretim Fakültesi, ülkemizde uzaktan öğretim modeli ile yükseköğretim yapan ilk kurumdur. 1982 yılında İktisat ve İş İdaresi programları ile eğitime başlayan Açıköğretim Fakültesi, 1993 yılından itibaren yeni programlarla eğitimini sürdürmeye devam ederken bu fakülte bünyesinde İktisat ve İş İdaresi Bölümleri de İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi şeklinde yeniden yapılandı. Açıköğretim Fakültesi, kendi sunduğu eğitim - öğretim hizmetlerinin yanısıra İktisat ve İşletme Fakültelerine de Türkiye düzeyinde yayılmış büroları ile hizmet vermektedir. Bu hizmet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki soydaşlarımıza ve Batı Avrupa’da yaşayan yurttaşlarımıza da sunuluyor.
Öğretim Süresi
2547 sayılı Yasanın değişik 44. maddesi; Açıköğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından kararlanmamak koşuluyla, maddede de belirtilen sürelerle kısıtlı olmadığı hükmünü getirmiştir. Buna göre İktisat ve İşletme Fakültesi’ne kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere yedi yıl, Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programı öğrencileri dört yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Bu süreler içinde kaydını yeniletmediği için öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciler, bu hakkı kullanmış sayılıyor.
Bu sürelerin bitiminden sonra, öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini tamamladıkları takdirde sınavlara katılarak öğretimlerini sürdürebilmekte, ancak, öğrencilik haklarından yararlanmaları mümkün olmuyor.
Fakültede bulunan bölümler
Ülkemizde binlerce öğrencinin yararlandığı Açıköğretim sisteminde öğretim yapan fakültelerin pek çok bölümü var. Bu bölümlerde farklı farklı dersler okutuluyor.
Açıköğretim Fakültesinde okutulan bölümler şunlar:
İş İdaresi, Halkla İlişkiler, Büro Yönetimi, Mahalli İdareler, Dış Ticaret, Satış Yönetimi, Muhasebe, Turizm ve Otelcilik, Sosyal Bilimler, Ev İdaresi, Bankacılık ve Sigortacılık, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu, İktisat Fakültesi, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler,İşletme Fakültesi, İşletme, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe - Finansman.
Giriş koşulları
ÖSS’de 105 puan ve üstünde alan öğrencilerin öğrenim hakkı kazandığı Açıköğretim Fakültesi’nde; ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olmak üzere yılda üç kez, öğrenci seçmiş olduğu büronun bulunduğu ilde sınava girer. Öğrenciler, kendilerine gönderilen sınava giriş belgesinde gösterilen bina, salon, tarih ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava giriş belgesinde belirtilen yerde ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için (mazeretli bile olsalar) başka bir yerde ve zamanda telafi sınavı açılmamaktadır. Bu nedenle ne sebeple olursan olsun, sınav haklarının saklı tutulması mümkün değildir. Öğrencilerin mağdur olmamaları için, mutlaka sınavlara katılmaları gerekir. Sınav haklarının saklı tutulması, sistem ve yönetmelik gereği mümkün olmadığından, mazeret beyan ederek başvuruda bulunanlara olumsuz cevap verilmektedir. Mazeretleri nedeniyle ara sınavına katılamayan öğrenciler, yılsonu veya bütünleme sınavına, yılsonu sınavına katılamayan öğrenciler ise bütünleme sınavına katılabilirler.
Sınav günlerinde (Cumartesi ve Pazar) bürolar açık tutularak, öğrencilere yardımcı olunmaktadır. Öğrenci Kimlik Kartı bulunmayan öğrenciler sınavlara alınamamaktadır. Bu nedenle Öğrenci Kimlik Kartını kaybeden öğrencilerin sınavlardan en az 3 gün önce çalışma saatleri içinde bağlı bulundukları büroya başvurarak, gerekli şartları da yerine getirerek Öğrenci Kimlik Kartlarını almaları gerekmektedir. Gönderilen Sınava Giriş Belgesi eline geçmeyen veya bu belgelerini kaybeden öğrenciler, sınavlardan 2 gün önce bağlı bulundukları bürodan temin edebilmektedirler.
Televizyon Eğitim Programları
Açıköğretim sisteminde basılı malzemelerin yanında, televizyon da etkinlikle kullanılıyor. Ders kitaplarında yer alan bilgilerin televizyon programlarıyla desteklenmesi açıköğretimin önemli bir boyutunu oluşturuyor. Bir televizyon programı hazırlamanın ilk adımı basılı malzeme içinden televizyonda sunulup açıklanması gereken önemli bölümlerin tespitiyle başlıyorlar. Bu çalışmaya yönetmen, editör ve yazar birlikte yapıyorlar. Takiben bu bölümleri öğrencilere sunacak öğretim üyeleri ya da sunucuların belirlenmesine geçiliyor. Bu ekip uzun süreli çalışmalar sonucu senaryo hazırlar, dekor, grafik, ışık, ses düzeni, stüdyo çalışmaları yapıyor. Bu çalışma, yılda yaklaşık 300 programın üretiminde tekrarlanıyor. Yirmi dakika içinde öğrencilere belirli bir konunun anlatılmasını amaçlayan televizyon programları, saatlerce süren çalışmalar sonucu hazırlanıyor. Derslerin televizyondaki yayınları TRT Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği ile mümkün olmuyor. Televizyonda yayınlanacak derslerin haftalık ders programları; yani hangi sınıf dersinin, hangi gün, hangi saatte yayınlanacağı yayından önce açıklanıyor.
Öğrenciler, bu yayınları izleyerek haftalık yayın saatlerini öğrenebiliyorlar.
Sınav sistemi
Öğrenciler, okudukları sınıftaki derslerden, belirtilen tarihlerde ara ve yılsonu sınavına girecekler, yılsonu sınavında başarılı olamayanlar, başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek zorundalar. Sınıfta kalan öğrenciler yalnızca kaldıkları derslerden, borçlu geçen öğrenciler ise bulundukları sınıfta okudukları derslerin yanında, borçlu oldukları derslerden de ara, yılsonu ve bütünleme sınavına girmek zorundalar. Derslerin televizyondan yayınlanmasında meydana gelebilecek aksaklıklar, ara, yılsonu ve bütünleme sınavlarının yapılmasını ve bu sınavların kapsamlarını hiçbir şekilde etkilemiyor. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür evrak kullanılıyor. Derslere ait sütunlar cevap kağıdında ayrı ayrı belirtiliyor. Cevap kağıdında işaretlenmesi gereken sütun yerine, başka bir derse ait sütunun işaretlenmesi halinde optik okuyucu sınav sonucunu sıfır olarak değerlendirilir. Bu durumda cevap kağıdının yeniden değerlendirilmesi mümkün değil. Bu nedenle cevap kağıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütun kodlanmalı. Cevap kağıdında öğrencilerin yapacağı yatay ve dikey kaydırmalarla ilgili sütunu işaretlememelerinden doğabilecek zarar ve sorumluluk tamamen öğrenciye ait olur.
Öğrencilerin ara, yılsonu ve bütünleme sınavlarına hangi il, bina, salon ve hangi tarih ve saatte gireceği Sınava Giriş Belgesi ile öğrencilere bildirilir.
Sınavlarda kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden, sınav kurallarını ve düzenini bozan öğrencilerin sınavları, sınav salonunda kendilerine duyurularak veya duyurulmadan sınav görevlilerince tutulan tutanağa dayanılarak geçersiz sayılabilir.
Ayrıca, salonlarda ikili ve toplu kopya yapılıp yapılmadığı bilgi işlem yöntemleriyle incelenmekte, ikiyi veya toplu kopya yapıldığı, kopya eylemine karıştığı tespit edilen öğrencilerin o oturumdaki sınavlarının bir kısmı veya tümü Bilgi - işlemce yapılan incelemeye dayanılarak geçersiz sayılabilir. Bu nedenle öğrencilerimizin sınav esnasındaki davranışlarına çok dikkat etmeleri gerekmiyor. Sınavların düzenlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi, sonuçlarının öğrenci ve bürolara duyurulması, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nce yürütülmektedir. Sınav salonuna resmi kıyafet ve teçhizatla, kitap, defter ve benzeri ders araç ve gereçleriyle girmek, sınav süresince görevlilerle ve diğer öğrencilerle konuşmak, soru sormak, bilgi alışverişinde bulunmak, soruları bir yere yazarak salondan çıkarmak, sınav sırasında her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkmak yasak.
Sınıf Geçme
Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayarla değerlendiriliyor.. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmiyor. Cevaplar değerlendirilirken, doğru cevaplara puan verilmekte, yanlış cevaplar için puan düşürülüyor. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararına. Sınavlarda değerlendirme 100 tam not üzerinden yapılıyor. Her dersin başarı notu; ara sınav notunun yüzde 30’u ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun yüzde 70’i toplanarak bulunuyor.
Örnek hesaplama
Bir öğrencinin ara sınavından 70, yılsonu sınavından 60 not aldığı varsayılırsa, Ara sınavının ağırlığı yüzde 30 olduğuna göre, 70 X 30 / 100 = 21 not olacaktır. Yılsonu sınavının ağırlığı yüzde 70 olduğuna göre, 60 X 70 / 100 = 42 not olacaktır. Ara sınavı ve yılsonu sınavının not toplamı 21 + 42 = 63 olacaktır. Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notu 50 ve daha yukarı olması gerektiğine göre, öğrenci bu dersten 63 not aldığı için başarılı sayılacaktır. Ara sınavı, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte ve bu sınavdaki başarı notu hesabı da örnekte olduğu gibi hesaplıyor. Ara sınavına girmeyen öğrenciler, yılsonu ve bütünleme sınavına katıldıkları takdirde, aldıkları notun yüzde 70’inin, 50 veya daha fazla olması halinde bu dersten başarılı sayılıyorlar. Bütün sınıflarda en çok 2 dersten başarısız olanlar, bir üst sınıfın derslerini alabilirler. 3 veya daha fazla dersten başarısız olanlar, aynı sınıfta başarısız oldukları dersleri tekrar ederler ve bu derslerin sınavına girmek durumundalar. Bu öğrenciler, üst sınıf derslerini de alamıyorlar.
Muafiyet durumu

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundalar. Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarında (açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmıyor. Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencisi iken, yeniden ÖSYS’na girerek, kayıtlı olduğu bölüm ve programdan, başka bir bölüm ve programa yerleştirilenler, önceki kaydını sildirmek koşuluyla, yerleştirildikleri bölüm ve programın birinci sınıfına kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilere fakültelerde daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmıyor.
Staj

Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otelcilik Önlisans Programı dışındaki öğretim programlarında, öğrencilerin staj yapma mecburiyeti bulunmuyor. Turizm ve Otelcilik Önlisans Programına kayıt yaptıran öğrencilerin zorunlu staj süreleri Fakülte Yönetim Kurulunca 90 gün olarak belirlenmiş durumda. Öğrenciler Dekanlığın belirlediği staj şartlarına uymak zorundalar. Kendisine Dekanlık tarafından staj çağrısı gönderilen öğrenciler, geçerli mazeretleri yoksa, Dekanlığın belirlediği tarih ve yerde stajlarını yapmak zorundalar. Öğrenciler, turistik belgesi bulunan bir işletmede kendilerine staj yeri temin ederek, Dekanlık onayıyla stajlarını yapabilirler. Staj sonunda stajlarını tamamladıklarına dair belgeyi Dekanlığa iletmek, öğrencilerin sorumluluğunda. Stajını tamamlamayan öğrenciler, programdan mezun edilmezler. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince, staj ve uygulama mecburiyeti konulması halinde, öğrenciler bu çalışmalara katılmak zorundalar.

 

KAYIT

A.Kayıt Tarihleri
ık öğretim sistemine göre öğretim yapan Anadolu üniversitesi İktisat ve İşletme Fakülteleri ile Önlisans programlarına yerleştirilmiş olan öğrencilerin kayıt işlemleri her yıl fakülte tarafından yayınlanan kayıt kılavuzunda belirtilir.
B.Kayıt İşlemleri
Öğrencilere her yıl kayıt kılavuzu ile birlikte kayıt belgeleri de gönderilir. öğrenciler bu belgelerle birlikte:
1) Noter, Nüfus Müdürü, ya da Resmi kurumlarca onaylanmış 1 adet Nüfuz Cüzdanı fotokopisi (ehliyet ve işyeri kimliği kabul edilmez.)
 
2) a) Noter onaylı diploma sureti
b) Diplomasını almamış olanlar için
Okullarından alacakları Yeni tarihli mezuniyet belgesi’nin noter tasdikli sureti.
 
3) 6 adet 4,5x6 boyutundan son 6 ayda çekilmiş, önden, başı ve boynu açık, renkli gözlük kullanılmadan çekilmiş fotoğraf (Başka türlü çoğaltılma fotoğraf kabul edilmez.)
 
4) a) Askerlik şubelerinden alınacak bir Fakülteye veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair askerlik durum belgesinin aslı.
b) Askerliğini yapmış olanlar "Terhis belgesinin fotokopisini"
c) Askerlik hizmetinden muaf olan erkek öğrenciler askerlik şubelerinden, halen asker olanlar ile subay ve astsubay olanlar, birliklerinden alacakları resmi belgeleri,
d) Askerlik durum belgelerini nüfusa kayıtlı olduğunuz Askerlik şubesi veya yabancı şubeden alınabilir.
e) Silinti, kazıntı ve karalama olan, mühürü okunmayan belgeler kabul edilmez.
f) Askerlik durum belgelerinin mutlaka aslı olması gerekir. (Fotokopi kabul edilmez.)
 
5) a) ÖSYS sonuç belgesinin aslı, kayıt dosyası ile birlikte teslim edilecektir.
b) Sonuç belgesi eline ulaşmayanlar veya kaybedenler, kayıtlarından önce ÖSYM’ye başvurup yenisini almalıdırlar.
 
6) Optik Kayıt Formu: Her öğrencinin no; ad ve soyadının basılı olduğu optik form kurşun kalemle doldurulmalıdır.
 
7) Özürlülük Durumu : Herhangi bir özürü olan öğrenci sağlık kurulu raporunun fotokopisini kayıt evrakları ile birlikte kayıt yaptıracağı AÖF Bürosuna teslim etmelidir.
 
DERS KİTAPLARI DAĞITIMI
a) Ders kitapları, aksine bir duyuruda bulunulmadığı sürece AÖF Bürolarından yapılır.
b) Ders kitabını kaybedenler, yenilerini
1) Vakıfbank Eskişehir Merkez şb. 2028043 nolu Anadolu Ünv. ESBAV hesabına kitap bedeli ve posta giderini yatırıp, bankadan alacakları dekontun aslını, hangi sınıf ve ders kitabını ve cildini bir dilekçeyle ekleyip; "ESBAV Anadolu Ünv. Yunus Emre Kampüsü - Eskişehir", adresinden,
2) Anadolu Ünv. Pulet Sanat galerisinin 449393 nolu posta çeki hesabına kitap bedeli ve posta giderini yatırıp, postaneden aldıkları tasdikli alındı makbuzunun aslını bir dilekçeye ekleyip: "Palet Sanat Galerisi: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. No: 5-A , Eskişehir " adresinden isteyebilirler.
 
AÖF BÜROLARI
77 ilde ve Lefkoşe’de 5 olmak üzere 82 AÖF bürosu öğrencilere hizmet vermektedir. Bunların adres ve telefonlarını sitemizde bulabilirsiniz.
ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ
* Bütünleme sınavı sonunda Fakülte, askerlikle ilişkisi olan öğrenciler için “öğrenci durum belgesi”ni toplu olarak ilgililerin askerlik şubesine göndermektedir.
Ancak bazı askerlik şubeleri buna rağmen öğrencilerden “öğrenci durum belgesi” istemektedir. Bu durumda:
· Askerlik şubenizle görüşerek fakültece bu belgenin gönderileceğini, sonuç alamaz iseniz,
· AÖF bürosuna başvurup öğrenci durum belgesinin gönderilmesini isteyiniz.
· 29 yaşını doldurmuş öğrencilere Askerlik Kanunu gereği bu belge verilmemektedir.
· Ayrıca kayıt olduğu yıldan itibaren, kaydını yeniletmediği süreler de dahil olmak üzere İktisat ve İşletme fakültesi öğrencileri 7.yılı dolduran, önlisans öğrencilerinden 4.yılını dolduranlar öğrencilik haklarından yararlanamadıklarından “öğrenci durum belgesi” verilmemektedir.
· Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyen öğrencilere “Askere alınmasında fakültemizce sakınca yoktur” ibareli bir yazı alıp, askerlik şubesine verildiğinde, kaydınız silinmeden askere sevk işleminiz yapılmaktadır.
Öğrenci Kimlik Kartlarını Kaybedenler :
Öğrenci kimlik kartı 4 yıl süre ile kullanılacak şekilde hazırlanmaktadır. İyi saklamak gerekir.
Bu belgenizi kaybettiğiniz ya da tahrip olduğu zaman;
* Kimlik kartınızı kaybettiğinize ilişkin dilekçe ve kartınızı kaybettiğinize dair gazete ilanı ile birlikte, Anadolu üniversitesi Döner Sermaye saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesi 392908 nolu hesabına……….. TL yatırıp, aldığınız dekontun aslını dilekçenize ekleyerek AÖF bürosuna bizzat başvurmanız gerekmektedir.
Kimliğinizi bürodan almak için kimlik belgenizle birlikte gitmeniz gerekmektedir.
Posta yoluyla, yada bir yakınınız tarafından öğrenci kimlik kartı çıkartılması mümkün değildir.
 
KAYIT SİLME
Kaydını sildirmek isteyenler, illerdeki AÖF Bürosuna bizzat kendileri kayıtlarını sildirmek istediğini açıkça belirten bir dilekçe ve öğrenci kimlik kartıyla birlikte başvurmalıdır.
Posta ile ya da bir yakın tarafından kayıt silme işi yapılmamaktadır.
 
KAYIT YENİLEME
Kayıt yenileme işlemleri her yıl AÖF Bürolarında yapılmaktadır.
· Kayıt yenileme süresi içinde kayıtlarını yeniletmemiş olanlar sınavlara katılamazlar, hiçbir öğrencilik haklarından (öğrenci belgesi, öğrenim durum belgesi, paso vb.).
· Hangi sınıfta olursa olsun iki yıl üst üste kaydını yeniletmeyenlerin kayıtları silinir. Bu öğrencilerin ertesi yıl kayıt yeniletmeleri mümkün olmadığı gibi, ÖSYS sonucu da yeniden yerleştirilseler de tüm derslerden sorumlu olarak 1.sınıftan öğretime başlamaları gerekir.
· Zorunlu nedenlerle bir öğretim yılında kaydını yeniletmeyen öğrencilerin, takibeden yıl kaydını yenileterek, bıraktıkları yerden öğretime devam hakları bulunmaktadır.
 
ÖĞRETİM SÜRESİ
İktisat ve İşletme Fak. Kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırdıkları yıldan başlayarak 7 yıl önlisans öğrencileri 4 yıl süre ile öğrencilik haklarından yararlanabilirler.
· Bu süreler içinde kaydını yeniletmediği için öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciler, bu hakkı kullanmış sayılırlar.
· Bu sürelerin bitiminden sonra, kayıt yeniletenler sınavlara katılabilirler, ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
 
MUAFİYET
- Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programdan okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencilere yükseköğretim kurumlarında, daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmaz.
- Açıköğretim öğrencisi iken ÖSYS sınavlarına girerek yeniden yerleştirilenler, önceki kaydını sildirmek koşuluyla, yerleştirildikleri bölüm ve programın I.sınıfına kayıt yaptırabilirler. Daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmaz.
 
YATAY GEÇİŞ
ıköğretim fakültelerinde kayıtlı öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun, fakülte bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar. Bu fakültelerinde okuyan öğrenciler, örgün yükseköğretime de geçiş yapamazlar.
 
DİKEY GEÇİŞ
- Açıköğretim fakültesinin 2 yıllık önlisans programında öğretim gören öğrenciler ÖSYM’ce yapılan dikey geçiş sınavına katılarak, örgün öğretime geçiş yapabilirler.
- Son sınıfta bulunan öğrenciler ile mezun olanlar, bu sınavlara ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler.
- Meslek yüksekokul mezunları ile Açıköğretim Önlisans programlarından mezun olanlar, Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapabilirler.
- Bu öğrenciler her yıl yapılan ilanları izleyip, süresi içinde dikey geçiş başvurusu yapabilirler.
 
PASO İŞLEMLERİ
- Paso verilmesi ilgili belediyelerin bu konudaki kurallarına göre her ilde ayrı organizasyon yapmayı gerektirmektedir.
- Paso için gerekli ilan bağlı olduğunuz büroca gerekli duyuru yapılmaktadır.
 
SINAVLAR
Ø ıköğretim fakültelerinde okuyan öğrenciler için yılda 3 kez oturumlu olarak sınav yapılmaktadır.
Ø Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.
Ø Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.
Ø Öğrenciler kendilerine Anadolu üniversitesi tarafından gönderilen sınava giriş belgesinde gösterilen bina, salon, tarih ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar.
Ø Belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyenler mazeretleri bile olsa, başka bir yerde ve zamanda telafi sınavı açılmamaktadır.
Ø Mazeretleri nedeniyle ara sınava katılamamış öğrenciler yıl sonu ve bütünleme, yıl sonu sınavına katılamayanlar, bütünleme sınavına katılabilirler.
Ø Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları sınav görevlilerince rapor edildiğinde, bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır, bu derslerden “0” almış kabul edilir.
Ø Sınavları kopya nedeniyle geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen, ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.
Ø Öğrenciler sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını bulundurmak zorundadırlar. Öğrenci kimlik kartı olmayan öğrenciler sınavlara alınmamaktadır.
Ø Öğrenci kimlik kartını yitiren öğrenciler sınavlardan en az 3 gün önce AÖF bürosuna başvurarak, sadece sınavlarda geçerli olacak öğrenci belgesini almak durumundadırlar.
Ø Sınava giriş belgesi eline geçmeyen veya bu belgelerini yitirenler, sınavlardan 1 hafta önceden AÖF bürolarından temin edebilirler.
Ø Sınavın yapıldığı cumartesi-pazar günleri AÖF büroları açık tutulmaktadır.
 
Sınavlar nasıl yapılacak, nasıl değerlendirilecek?
Ø Öğrenciler kılavuzda belirtilen tarihlerde ara ve yıl sonu sınavına girerler. Yıl sonu sınavında başarılı olamayanlar, başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girerler.
Ø Sınıfta kalan öğrenciler yalnızca kaldıkları derslerden, borçlu geçenler ise, bulundukları sınıfın dersleri yanında, borçlu oldukları derslerden de ara, yıl sonu ve bütünleme sınavına gireceklerdir.
Ø Sınav başlamadan önce öğrenci numaranızı ve soru kitapçığı türünün cevap kağıdına hemen kodlayınız.
Ø Öğrencilerin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının hangi il, bina, salon ve hangi tarihte gireceği sınava giriş belgesinde bildirilir.
 
SINIF GEÇME
Ø Sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta, bilgisayarla değerlendirilmektedir.
Ø Her dersin başarı notu, ara sınav notunun %30 ile yıl sonu ve bütünleme sınav notunun %70 toplanarak bulunur.
Örnek: Arasınav notu 70, yıl sonu notu 60 olan öğrenci;
Arasınavın ağırlığı %30 olduğuna göre,
70 . 30 : 100 = 21 not alacaktır.
Yıl sonu sınavının ağırlığı %70 olduğuna göre,
60 . 70 : 100 = 42 not alacaktır.
Arasınav ve yıl sonu sınavının not toplamı
20 + 42 = 63 başarı notunuz olacaktır.
 
Ø Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 50 ve daha yukarısı olmalıdır.
Ø Ara sınavı, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte, bu sınavlardaki başarı notuda hesabı da yukarıdaki örnekteki gibi yapılmaktadır.
Ø Ara sınavına girmeyen öğrenciler, yıl sonu ve bütünleme sınavına girdikleri takdirde, aldıkları notun %70’nin 50 ve daha yukarısı olursa bu dersten başarılı sayılır.
Ø Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok 2.sinden başarısız olanlar bir üst sınıfa geçer. Bu ders sayısı 3 ve daha fazla olursa, başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler bu derslerin sınavına girerler. Ancak üst sınıftan ders alamazlar.
Ø Bulunduğunuz sınıfın tüm derslerinden geçtiniz doğrudan üst sınıfa geçiyorsunuz.
Ø Bulunduğunuz sınıfın derslerinden iki dersten başarısızsınız, üst sınıfa borçlu olarak geçiyorsunuz.
Ø Ancak bu iki dersin sınavını da bulunduğunuz sınıfta vermek durumundasınız.
Ø Bu iki dersin 1’den başarılı, 1’den başarısız olursanız, bulunduğunuz sınıftan bir üst sınıfa geçemiyorsunuz.
ık öğretim fakültesi mezunları KPSS sınavında örgün eğitim alan bölümlerle aynı haklara sahiptir. Sınavda geçerli puan ve derece elde ettikleri takdirde devlet ilgili alanlara atanabilmektedirler.
AÖF Büro-Web Hizmeti AÖF öğrencileri; okul kayıtları, harç bilgileri, ders notları vb. bilgilere buradan ulaşabilirler. Ayrıca Sınav Giriş belgesini de buradan alabilirler ve gerektiğinde adres değişikliklerini de burada yaptırabilirler. 
 
AÖF E-Posta Hizmeti E-posta hesabı oluşturma, e-posta okuma ve yazma, şifre değişikliği, şifre hatırlatma kaydı vb. hizmetleri E-Posta Hizmeti sayfamızda bulabilirsiniz. E-postalarına Outlook, Thunderbird vb. e-posta istemci uygulamalarıyla ulaşan kullanıcılarımız, yapmaları gereken ayarları da buradan öğrenebilirler. 
 
AÖF Sınav Sonuçları Geçerli döneme ait ders notlarınıza ve sınav sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Mezunlar Birliği Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği web sitesi. 
 
Kredi Sınama Anketi Sorumlu olduğunuz derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredilerinin belirlenmesine ilişkin anketi burada bulabilirsiniz. 
 
ECDL Eğitimi Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL) Eğitimi, Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve personeli için başladı. Ayrıntılar için tıklayınız. 
 
Sıkça Sorulan Sorular AÖF Büro-Web Hizmetleriyle ilgili sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz. 
 
AÖF Yardım AÖF öğrencileri; fakülteleri, bölümleri, dersleri, notları vb. konulardaki istek, şikayet ve ihtiyaçlarını bu adrese e-posta ile bildirebilirler. 
 
AÖF Teknik Yardım AÖF öğrencileri, AÖF Internet hizmetlerimiz ile ilgili istek, şikayet ve ihtiyaçlarını bu adrese e-posta ile bildirebilirler. 
Bulunduğunuz ildeki AÖF Bürosunu (Ankara, İstanbul, İzmir ve Lefkoşa Büroları hariç)  444 10 26 nolu telefondan arayabilirsiniz. Ancak bulunduğunuz il dışındaki başka bir AÖF bürosuna telefonla ulaşmak isterseniz (Ankara, İstanbul, İzmir ve Lefkoşa Büroları hariç)  o ilin alan kodunu tuşladıktan sonra 444 10 26 nolu telefonu tuşlayınız.
İli Adresi Telefon
Adana Ziyapaşa Mah. 25. Sok. No: 2/A İmren Apt. Zemin Kat (Ortadoğu Hastanesi Yanı) Seyhan 322 444 10 26
Adıyaman Turgutreis Mah. İstiklal Cad. Eski PTT Yanı No: 32/B 416 444 10 26
Afyonkarahisar Dervişpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 65 (Devlet Hastanesi Karşısı) 272 444 10 26
Ağrı Leylak Pınar Mah. Şahin Sok. No:1 (Ordu Evi Arkası - Final Dershanesi Karşısı) 472 444 10 26
Amasya Hacılar Meydanı Mah. H. Nihal Atsız Cad. Sarıköşk Apt. No: 53/9 358 444 10 26
Ankara Cemal Gürsel Bulvarı Kutlugün Cad. Sevil Sok. No: 16/9 Cebeci 312 362 23 71
(Cebeci) 362 87 49
Ankara Anıttepe Mah. Kubilay Sok. No: 18/9 Tandoğan 312 231 75 55
(Anıttepe) 231 75 56
  231 75 57
Ankara İrfan Baştuğ Bulvarı Şehit Mustafa Baş Cad. Gence Apt. No: 5/B-C Aydınlıkevler 312 318 41 27
(Aydınlıkevler) 318 32 95
Antalya Altındağ Mah. 161. Sok. No: 9 (Güllük Ring Oteli Arkası) 242 444 10 26
Artvin Cumhuriyet Cad. Türkocağı Sok. No: 12 Kat: 1 466 444 10 26
Aydın Cumhuriyet Mah. Çine Cad. No: 24/A 256 444 10 26
Balıkesir Atatürk Mah. Bandırma Cad. No: 36 266 444 10 26
Bilecik Bilecik Üniversitesi Gülümbe Kampüsü 228 444 10 26
Bingöl Yenişehir Mah. Eski Hastane Cad. Balkent Apt. No: 18/C 426 444 10 26
Bitlis Bitlis Meslek Yüksekokulu Zemin Kat Hüsrevpaşa Mah. Milli Egemenlik Cad. 434 444 10 26
Bolu Karaçayır Mah. Panayıt Sok. Yeni Nikah Salonu yanı.14200 374 444 10 26
Burdur Burç Mah. Kışla Cad. No: 33/A (Ziraat Odası Karşısı) 248 444 10 26
Bursa Fethiye Mah. Mudanya Cad. No: 327 Solukçu İş Merkezi Zemin Kat (Hamitler-Fethiye Ray İstasyonu Karşısı) Nilüfer 224 444 10 26
Çanakkale Cevatpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Nergis Apt. No: 3/1 (Büyük Truva Oteli Karşısı) 286 444 10 26
Çankırı Yeni Mah. İsmail Hakkı Karadayı Cad. Sevgi Apt. No: 2/C 376 444 10 26
Çorum Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Ermumcu Apartmanı 127/D 364 444 10 26
Denizli Lise Cad. 1322. Sok. No: 16 258 444 10 26
Diyarbakır M. Akif Ersoy Cad. Eğitim Durağı (Milli Eğitim Müdürlüğü Yanı) 21010 Şehitlik 412 444 10 26
Edirne Eski İstanbul Cad. Bakkal Eyüp Çeşme Sok. Geçit Apt. Zemin Kat No: 2-3 284 444 10 26
Elazığ Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 124/D (Karayolları Karşısı) 424 444 10 26
Erzincan Atatürk Mah. Nerim Tombul Cad. 365. Sok. No: 7/1 446 444 10 26
Erzurum Aşağı Yoncalık Mh. Şahbender Sk. Taş Ambar Karşısı Pirimoğlu Apt. No:1 25100 442 444 10 26
Eskişehir Yunusemre Cad. No: 2/A 222 444 10 26
Gaziantep Kavaklık Mah.Kavaklık Cad. No:8 2706 Şahinbey 342 444 10 26
(Mehmetçik İlköğretim Okulu Karşısı)
Giresun Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı No:121  454 444 10 26
Gümüşhane Karşıyaka mah. Osmanbey Cad. Kılıç Apt. No:21 456 444 10 26
Hakkari Dağgöl mh. Çevre Yolu Seven Apt No: 3 Zemin Kat Şehit Selehattin İlköğretim Okulu Yanı  438 444 10 26
Hatay Ürgenpaşa Mah. Şehit Mehmet Duran Cad. Tuba Apt. No: 17/A (Ticaret Lisesi Karşısı) 326 444 10 26
Isparta Turan Mah. Eski Sümerbank Cad. Mülk Apt. No: 16/1 246 444 10 26
Mersin Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Bulvarı Tunca Sitesi B Blok No: 29/A 324 444 10 26
İstanbul Cerrahpaşa Cad. Sancaktar Müezzin Sok. No: 2 Aksaray 212 632 77 77
(Aksaray) 632 75 75
  632 78 41
  632 78 42
İstanbul Süleyman Seba Cad. Refik Osman Top Sok. No: 2 Beşiktaş 212 260 95 14
(Beşiktaş) 261 35 41
İstanbul İstiklal Mah. 19 Mayıs Cad. Erkul Apt. No: 3/1-2 Ümraniye 216 344 20 35
(Ümraniye) 329 23 37
İstanbul Bahçelievler Mah. Talatpaşa Cd. Udi Nevres Sk. Gül Apt. No:9 Bahçelievler 212 442 26 82
(Bahçelievler) 442 26 87
İstanbul Atalar Mah. Beyaz Köşk Cad. Sebil Sok. No: 3 Kartal 216 389 47 51
(Kartal) 387 51 74
İzmir Mithatpaşa Cad. No: 520 Yalı Durağı Konak 232 441 92 45
(Konak) 489 97 72
İzmir Mansuroğlu Mah. Dumlupınar Cad. 269/3-4 Sok. No: 5 Avrupa-2 Apt. Zemin Kat Bornova 232 348 31 12
(Bornova)
Kars Pazar Cad. Atakent Sitesi A Blok Kat: 1 No: 1 474 444 10 26
Kastamonu Özel İdare Müd. Hizmet Binası Cebrail Mah. Coruk Sok. Kat: 1 No: 6 366 444 10 26
Kayseri Gevhernesibe Mah. Salihavgunpaşa Cad. Gök Sok. Bursalı Apt. No: 6/A Kocasinan 352 444 10 26
Kırklareli Karakaş Mah. 100. Yıl Cad. No: 22/A 288 444 10 26
Kırşehir Yenice Mah. Atatürk Bulvarı Serhat Apt. A Blok Zemin Kat No: 11 386 444 10 26
Kocaeli Karabaş Mah. Cengiz Topel Cad. Şehit Musa Sok. No: 19 İzmit 262 444 10 26
Konya Şeysadrettin Mah. Amberreis Cad. Funda Apt. No: 7/B Meram 332 444 10 26
Kütahya Servi Mah. Okur Sok. Katre Apt. A-2 Blok Zemin Kat 274 444 10 26
Malatya Hacıapdi Mah. Zapçıoğlu Cad. Şahin Apt. Zemin Kat No:48 422 444 10 26
Manisa Topçu Asım Mah. İzmir Cad. No: 196/A 236 444 10 26
K. Maraş Bahçeli Evler Mah. Trabzon Bulvarı Hasel Apt. Zemin Kat No:3 344 444 10 26
Mardin Kültür Cad. Kültür İşhanı No: 1-2-3 (Karayolları Arkası) Yenişehir 482 444 10 26
Muğla Emir Beyazıt Mah. Turgutreis Cad. No: 7 Seyfi Ülkümen Apt. Kat: 1/3 (Zeybek Sineması Yanı) 252 444 10 26
Muş Hürriyet Mah. 19. Sk. İnci Kent Koop. Kat:1 No:1 (Sanat Okulu Motor Bölümü Arkası) 436 444 10 26
Nevşehir Yeni Mah. Lale Cad. No: 2/D (Belediye Karşısı) 384 444 10 26
Niğde Çayır Mah. Yuva Sok. Kahraman Apt. No: 5-6 388 444 10 26
Ordu Düz Mah. Santral Sok. No: 6 452 444 10 26
Rize Eminettin Mah. Atatürk Cad. SSK Müdürlüğü Karşısı Akçaylar Apt. Kat: 1 464 444 10 26
Sakarya Cumhuriyet Mh.Tül Sk. No:6 54050  264 444 10 26
Samsun Saitbey Mah. Ruşen Sok. No: 12/B 362 444 10 26
Siirt Bahçelievler Mah. Şehit A. Gaffar Okkan Cad. Bilim 4 Apt. Zemin Kat 484 444 10 26
Sinop Yeni Mah. Yüksek Kaldırım Sok. No: 37/4 368 444 10 26
Sivas Çayyurt Mah. Mevlana Cad. Güzelevler Apt. Zemin Kat No: 11 346 444 10 26
Tekirdağ Yüzüncüyıl Mah. Gökemre Sok. Bulvar Apt. No: 3/A 282 444 10 26
Tokat Gülbaharhatun Mah. H. Hasan Sok. Cumhuriyet Apt. No: 9 (İl Kütüphanesi Karşısı) 356 444 10 26
Trabzon İnönü Mah. Yavuz Selim Bulvarı Cumhuriyet Apt. No: 283/A 462 444 10 26
Tunceli Moğultay Mah. Dr. Mehmet Kahraman Cad. Güntuncer apt. Zemin kat 62000  428 444 10 26
Ş. Urfa İpekyol Mah. Gazi Sok. Gül Sitesi A Blok Zemin Kat 17 Nolu İşyeri  414 444 10 26
Uşak Ünalan Mah. Yiğit Sok. No: 10 Erdem Apt. 276 444 10 26
Van Şerefiye Mah. Mareşal F. Çakmak Cad. Hüseyinoğlu Apt. Zemin Kat No: 5 (Kültür Sarayı Çapraz Karşısı) 432 444 10 26
Yozgat Atatürk Cad. Terminal Arkası Avşar Sitesi No: 1 354 444 10 26
Zonguldak Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 5 372 444 10 26
Aksaray Meydan Mah. Cumhuriyet Bulvarı(30 metrelik yol üzeri) Şelale Apt. B Blok Zemin Kat No: 104/A 382 444 10 26
Bayburt Cumhuriyet Cad. Pönserek Sok. Bilsen Apt. No:2/B (Bayburt İlköğretim Okulu Yanı) 458 444 10 26
Karaman Ahi Osman Mah. 33. sok No 4  338 444 10 26
Kırıkkale Çalılıöz Mah. 447. Sok. Yıldız Apt. No: 19/B 318 444 10 26
Batman Kültür Mh. Mahatma Gandi Bulvarı No:30/F Dubai İş Merkezi Zemin Kat (Vakif İlköğretim Okulu yanı) 488 444 10 26
Şırnak Cumhuriyet Mah. Şırnak İş Merkezi Kat 3 No: 310 486 444 10 26
Bartın Kemerköprü Mah. 1 Nolu Çevreyolu Akmazlar Pırlanta Sitesi B BLok No: 5-6 378 444 10 26
Ardahan Karagöl Mah. Lise Cad. Kayatürkler Apt. No:01 75000 478 444 10 26
Iğdır Söğütlü Mah. Şamil cad. Kültür sok. no:10/A Polisevi Karşısı (Nilay Dersanesi Altı)  476 444 10 26
Yalova Bahçelievler Mah. Fatih Cad. Eczacı Sok. No: 7/1 (Zemin Kat) 226 444 10 26
Karabük Hürriyet Caddesi Öztürk İş Merkezi No:42 78100 370 444 10 26
Kilis Yaşar Aktürk Mah. Postane Sok. No: 4/A  348 444 10 26
Osmaniye Alibeyli Mah. Dr. Ahmet Alkan Cad. Kale İşhanı Kat: 1 No: 16 328 444 10 26
Düzce Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü Teknik Eğitim Fakültesi Zemin Kat 380 444 10 26
Lefkoşa Bedrettin Demirel Cad. No: 101 392 227 87 86

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde aşağıdaki programlar açılmıştır.

 • İktisat Fakültesi (Lisans)
  • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme Fakültesi (Lisans)
  • Konaklama İşletmeciliği *
 • Açıköğretim Fakültesi (Lisans)
  • Felsefe
  • Sosyoloji
  • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Açıköğretim Fakültesi (Önlisans)
  • Menkul Kiymetler ve Sermaye Piyasası
  • İşletme Yönetimi
  • Spor Yönetimi
  • Adalet
  • Fotoğrafcılık ve Kameramanlık
  • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
  • Kültürel Miras ve Turizm
  • Turizm ve Seyahat Hizmetleri *
  • Lojistik
  • Medya ve İletişim
  • Radyo ve Televizyon Programcılığı
 • * "Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı" ve "Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programı" programlarında staj zorunluluğu bulunmaktadır.

  (23.07.2009)

   

  Açıköğretim Fakültesi 2011-2012 Öğretim Yılı İnternet Başvuru ve Kayıt Duyurusu
  AÇIKÖĞRETİM 2 YILLIK VE 4 YILLIK BÖLÜMLER
  Dergisi Akademi YÖK ÖSYM Milli Eğitim Bakanlığı
  © 2011 AÇI DERSHANELERİ
  Tüm Hakları Saklıdır.